Sobotę zadedykujemy trojakowi, nominał ten na naszych aukcjach niejednokrotnie wzbudzał ogromne emocje, nie inaczej będzie i tym razem 

W listopadzie zaproponujemy piękny, menniczy egzemplarz trojaka Krakowskiego z 1685 roku, będącego ostatnim rocznikiem trojaków bitych za czasów panowania Jana III Sobieskiego.

Moneta typologicznie rzadka, występująca w archiwach aukcyjnych w mocno obiegowych stanach zachowania – sam fakt, że rocznik ten na portalu onebid.pl nigdy nie był notowany nawet w drugim stanie zachowania, wystarczająco mówi sam za siebie.

Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu, w prawo. Pod popiersiem inicjał B należący do Gotfryda Bartscha – dzierżawcy mennicy krakowskiej. W otoku legenda:
.IOAN:III D:G:REX•POL:M:D•L•R•P.;

Rewers: ukoronowane wysoką koroną o dwóch fleuronach z 8 klejnotami w obręczy, proste tarcze herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod koroną oznaczenie nominału III. Między tarczami inicjał mennicy – C. Niżej ozdobna tarcza herbowa z herbem Janina przedziela datę 16-85. W otoku legenda przedzielona herbem Jelita podskarbiego Marcina Zamoyskiego:
GROS ARG TRES-REG POLONIAE;

Moneta ekstremalnie rzadka w takim stanie. W pełni zasadnym będzie stwierdzenie –
godna polecenia do najlepszych kolekcji.

Zapraszamy już 22 listopada!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.