Początki Księstwa Oświęcimskiego przypadają na rok 1315, które powstało po podziale księstwa cieszyńskiego. 12 lat później książę oświęcimski Jan Scholastyk złożył gołd lenny Janowi Luksemburskiemu stając się lennikiem Korony Czeskiej. 

W 1445 roku doszło do podziału księstwa, w którym ziemie zatorskie przypadły we Władanie Wacława I. W 1454 roku Jan IV złożył hołd lenny królowi Polskiemu Kzimierzowi Jagiellończykowi, a niespełna 3 lata później sprzedał mu swoje królestwo za 50 tysięcy kop groszy praskich. W skład zakupu weszły 2 miasta (Oświęcim i Kęty), 2 zamki (w Oświęcimu oraz zamek Wołek), a także 45 wsi. 

W 1564 roku księstwa oświęcimskie i zatorskie zostały włączone do Królestwa Polskiego, jednocześnie przyłączono je do województwa krakowskiego jako powiat śląski. 

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku tereny dawnego księstwa oświęcimskiego przypadły monarchii austriackiej, wchodząc w skład ziem skrótowo nazywanych Galicją. 

Oficjalna nazwa po 3 rozbiorze Polski brzmiała następująco: Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatora. 

Zapewne zastanawiają się Państwo czemu ma służyć przybliżenie tego okresu na naszym profilu? Otóż na aukcję IX trafiła moneta niezwykle rzadko występująca w takim stanie zachowania, a naszym zdaniem jest to jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku. Mowa o 30 krajcarach z 1775 roku, na której widnieje podobizna Marii Teresy. 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.