Na naszej Aukcji IX – 30 krajcarów z 1775 roku

Opublikowane przez RDA w dniu

Początki Księstwa Oświęcimskiego przypadają na rok 1315, które powstało po podziale księstwa cieszyńskiego. 12 lat później książę oświęcimski Jan Scholastyk złożył gołd lenny Janowi Luksemburskiemu stając się lennikiem Korony Czeskiej. 

W 1445 roku doszło do podziału księstwa, w którym ziemie zatorskie przypadły we Władanie Wacława I. W 1454 roku Jan IV złożył hołd lenny królowi Polskiemu Kzimierzowi Jagiellończykowi, a niespełna 3 lata później sprzedał mu swoje królestwo za 50 tysięcy kop groszy praskich. W skład zakupu weszły 2 miasta (Oświęcim i Kęty), 2 zamki (w Oświęcimu oraz zamek Wołek), a także 45 wsi. 

W 1564 roku księstwa oświęcimskie i zatorskie zostały włączone do Królestwa Polskiego, jednocześnie przyłączono je do województwa krakowskiego jako powiat śląski. 

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku tereny dawnego księstwa oświęcimskiego przypadły monarchii austriackiej, wchodząc w skład ziem skrótowo nazywanych Galicją. 

Oficjalna nazwa po 3 rozbiorze Polski brzmiała następująco: Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatora. 

Zapewne zastanawiają się Państwo czemu ma służyć przybliżenie tego okresu na naszym profilu? Otóż na aukcję IX trafiła moneta niezwykle rzadko występująca w takim stanie zachowania, a naszym zdaniem jest to jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku. Mowa o 30 krajcarach z 1775 roku, na której widnieje podobizna Marii Teresy. 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *