Na naszej Aukcji 17 – Szóstak z błędem

Opublikowane przez RDA w dniu

Błędy w postaci pominięcia fragmentu legendy należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych wątków poszukiwanych przez kolekcjonerów i to nie tylko szóstaków. Błędy tego rodzaju na szóstakach Jana Kazimierza nie są częste. Do najbardziej znanych należy pominięcie SEX na rewersie, i to nie ze względów obyczajowych, na szóstakach lwowskich z 1661 roku. Taki bardzo rzadki szóstak, ze zbioru Ł. Ciury też będzie dostępny w naszej ofercie jego zbioru. Jednak w czasie swojej pracy nad katalogiem Ł. Ciura odkrył podobnego rodzaju szóstaka, lecz pochodzącego z 1667 roku z mennicy krakowskiej.  Szóstak pokazany poniżej posiada na rewersie legendę GROS ARGE REG POL 1667 i został ujęty w katalogu 667K.3.4.1.1 (R4 – co odpowiada R6-R7 w skali Czapskiego). Co ciekawe, należy on do grupy rzadkich szóstaków krakowskich bez rozet przy koronie, a na awersie znajduje się kolejny błąd  i w imieniu króla mamy CASL a nie CASI (sam błąd CASL będzie również do nabycia na naszej aukcji zbioru Ł. Ciury w zestawieniu z innym, poprawnym rewersem). Trzeba przyznać, że nagromadzenie rzadkości na tym szóstaku robi wrażenie. Ł. Ciura dotarł do dwóch egzemplarzy krakowskiego szóstaka bez SEX, więc lwowski odpowiednik tego błędu w tym świetle należy traktować za znacznie popularniejszy a to jemu zwykło się przypisywać stopnie rzadkości na poziomie R8 (patrz Lwowskie Zapiski Numizmatyczne). Na naszej aukcji będzie możliwość nabycia tej niewątpliwe wyjątkowej monety, a skoro już jesteśmy przy wątku pominiętych fragmentów legendy otokowej, to rytownicy krakowscy

w 1667 roku mieli wyjątkowego pecha, który obdarza radością dzisiejszych kolekcjonerów. W zbiorze Ł. Ciury znajdziemy też błąd polegający na pominięciu REG na szóstaku bliźniaczej emisji pokazanym poniżej. Szóstak identyfikowany jako 667K.3.1.3.2 (R3 co odpowiada R4-R5 w skali Czapskiego) posiada legendę GROS ARGE SEX POLO 1667 i należy do grupy monet z rozetami obok korony. Obie monety, jak na klasę rzadkości o jakiej tu mowa, są w bardzo dobrej kondycji i na pewno nie prędko pojawi się szansa nabyć porównywalne egzemplarze.