Na naszej Aukcji 15 – Fałszerstwo złotówki S.A.Poniatowskiego

Opublikowane przez RDA w dniu

Fałszerstwo złotówki S.A.Poniatowskiego, ale w tym akurat wypadku, z punktu widzenia dzisiejszego rynku kolekcjonerskiego, pozycja niezwykle ciekawa i co więcej w tak perfekcyjnym stanie zachowania niezwykle rzadka i pożądana.

Na naszej listopadowej aukcji zaoferujemy Państwu pięknie zachowany pruski falsyfikat polskiej złotówki, będący jednocześnie smutnym świadectwem epoki schyłku świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Moneta bita w podłej jakości srebrze, pojawiła się w polskim obiegu po raz pierwszy w Wielkopolsce 15 października 1770 roku. Wg. Fryderyka von. Schrőtera fałszowanie złotówek trwało do 1772 roku, co potwierdziła także E. Bannicke. Mamy więc do czynienia z produkcją zaledwie dwuletnią. Egzemplarze wyłapane przez komory celne były oznaczane puncą Probierza Generalnego. Monety niewyłapane kursowały w obiegu, czego przykładem są stosunkowo liczne znane z rynku aukcyjnego egzemplarze tych monet w stanach obiegowych.

Monety o tak wyśmienicie zachowanych detalach, jak na niniejszym egzemplarzu należą jednakże do olbrzymich rzadkości. Jedynymi widocznymi oznakami obiegu są tu nieliczne nieświeżości tła przed głową królewską.