Na naszej Aukcji 14 – Ciekawy brakteat Leszka Białego mennicy krakowskiej

Opublikowane przez RDA w dniu

Tego brakteata trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Z powodzeniem można o nim powiedzieć – jeden z najbardziej spektakularnych brakteatów polskiego średniowiecza. Bardzo charakterystyczny wizerunek przedstawiający popiersie mężczyzny z brodą zwróconego w prawo z uniesioną dłonią i w żydowskiej czapce. W otoku napis: B’RACHA TOBK. Emisja przypisywana Leszkowi Białemu i mennicy krakowskiej. Moneta sporadycznie notowana na rynku aukcyjnym.

Moneta z bardzo ciekawym przedstawieniem, interpretowanym początkowo jako scena modlitwy. Analizując Stary Testament można wyczytać, że Żydzi wychodzili z niewoli egipskiej “z podniesioną” ręką, jako gestem dziękczynienia oraz wolności i triumfu, wynikający z zawierzenia Jahwe i poddaniu się Jego woli. Może to być, za Stanisławem Suchodolskim, przedstawienie starotestamentowego bohatera (Mojżesza, Aarona etc.), tym bardziej, że legenda (towa bracha) oznacza “dobre błogosławieństwo” i nie wiąże się z żadną konkretną osobą.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *