11 listopada w Święto Niepodległości postanowiliśmy przedstawić Państwu wycinek asortymentu z nadchodzącego wydarzenia, obejmujący monety polskie z okresu Polski pod zaborami. Część z nich emitowana była w krótkich okresach zrywów narodowych,
część obejmuje czas, w którym Polska była całkowicie wymazana z mapy.

Naszą wędrówkę w przeszłość zaczniemy od Księstwa Warszawskiego, które powstało
na mocy traktatu pokojowego podpisanego w Tylży pomiędzy Napoleonem a carem Rosji Aleksandrem I i Fryderykiem Wilhelmem III. Utworzone państwo już na samym początku miało „pod górkę”. Nazwa państwa bez słowa Polska została źle odebrana przez Polaków.
Niestety problemy z finansami nie było lepiej i ciekawi jesteśmy, czy wiedzieliście, że „bajońskie sumy”, czyli stwierdzenie, które używa się do określania dużych sum nie do zapłacenia, narodziło się właśnie w Księstwie Warszawskim ?? Były to 24 mln franków, które Księstwo miało spłacić Francji w ramach zawartej umowy w Bajonnie w maju 1808 roku…
W mennictwie pierwsze trzy lata Księstwa wypełnia obieg monety pruskiej, dopiero w 1810 roku mennica warszawska zaczyna pracować pod zarządem Jana Stockmana, a na naszej aukcji ten rok reprezentowany jest przez wyśmienitą pozycję – 1/3 talara (wyśmienity egzemplarz sporadycznie notowany w tak doskonałej kondycji), ostatni rocznik bicia monet Księstwa
to doskonałe 1/6 talara wybite w mennicy pod zarządem Jakuba Benicke.
Upadek Napoleona zakończył jestestwo Księstwa.

Cywilizacje znikają, narody upadają, a historia biegnie dalej i tak w 1815 roku decyzją Kongresu Wiedeńskiego z większości ziem Księstwa utowrzono Królestwo Kongresowe,
którego namacalny ślad oferujemy w postaci kilkunastu egzemplarzy monet zaoferujemy na najbliższym wydarzeniu.

Przechodząc przez okres zaborów, na najbliższej aukcji nie mogło zabraknąć monet powstańczych Rządu Narodowego upamiętniających Powstanie Listopadowe. W naszej ofercie warto odnonotować doskonale zachowany egzemplarz dukata w drugim co do rzadkości wariancie – kropka za pochodnią, jak również najrzadszy wariant stemplowy dwuzłotówek powstańczych z literą O ze słowa KROLESTWO centralnie nad krzyżem – na ponad 650 notowań aukcyjnych, jedynie 3 egzemplarze w tym wariancie, czyli mniej niż 0,5% populacji,
co daje nam nie tylko najrzadszą dwuzłotówkę powstańczą, ale najrzadszą z wszystkich monet wybitych podczas powstania listopadowego.

Przemierzając historię Polski pod zaborami, odnotowujemy „Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem” w skrócie nazywane Rzeczpospolitą Krakowską, reprezentowane na naszej aukcji przez piękną złotówkę i nie mniej urodziwe 5 groszy z 1835 roku. Oba nominały zostały wybite we Wiedniu na znak protestu usinięcia orła polskiego
z monet Królestwa Kongresowego po upadku Powstania listopadowego.

Upadek Powstania Listopadowego pociągnął za sobą skutki w polityce monetarnej Królestwa Kongresowego i jego powiązania z systemem monetarnym rosyjskim. Wprowadzono srebrne monety dwujęzyczne z napisem rosyjsko-polskim, a w herbie zastapiono orła polskiego postacią św. Jerzego. Finalnym aktem rusyfikacji monet polskich było zastapienie znaku MW oznaczającego Mennice Warszawską,rosyjskim znakiem menniczym BM – „Warszawskaja Monieta”. Okres ten na naszej aukcji reprezentowany jest przekrojowo od dużych świetnie zachowanych sreber jak 1 1/2 rubla z 1836 roku, kończąc się na małych miedzianych połuszkach, których ozdobą jest dokonałej kondycji egzemplarz z 1855.

Zapraszamy na nasz kanał, gdzie kilka wybranych monet prezentujemy na krótkich materiałach filmowych:

https://youtu.be/IexYzsp8hPM
https://youtu.be/AImLHwGE3UY
https://youtu.be/Xq3aOf-EGxw

Kończąc wyjątkowo długi artykuł, dziękujemy jeśli dotrwali Państwo do końca i serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji 22 listopada na www.RDA.onebid.pl

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *