Jest jesień 1806 roku, Europa Zachodnia znajduje się pod panowaniem Cesarza Francuzów, nadchodzi czas na tereny polskie. W Wielkopolsce wybucha powstanie. Po jego sukcesie Napoleon przybywa do Poznania. Już wkrótce przeniesie się on do Tylży, by negocjować Traktat pokojowy na mocy którego powstanie Księstwo Warszawskie. Jednak na kilka dni przed podpisaniem traktatu Napoleon wydaje akt ważny dla tej historii….

30 czerwca 1807 roku Cesarz Francuzów nadaje jednemu ze swych generałów – Suchet’owi lenność cesarską gniewkowską. Obszar obejmujący kilkanaście wsi, tereny rolne i lasy.

Z tym okresem istnienia Ziemi Gniewkowskiej wiąże się poniższy medal.
Po raz pierwszy informacje o nim pojawiły się w 1897 roku na łamach Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych. 12 lat później kolejną odsłoną medalu był artykuł
M. Gumowskiego w tymże samym czasopiśmie.

Po wielu latach kolejną próbę podjął pan Julian Skelnik na łamach Przeglądu Numizmatycznego. Zgodnie z jego interpretacją poniższy medal stanowił najpewniej oznakę sądu dominialnego. Jest to zresztą teza najbardziej do nas przemawiająca.

Egzemplarz z naszej aukcji to kopia galwaniczna dobrej jakości wykonana być może na podstawie medalu ze zbiorów Alexandra Vattemare’a, który był pozbawiony uszka.
Podobny znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

Awers: orzeł Cesarstwa, nad nim, w półłuku napis LENNOŚĆ CESARSKA GNIEWKOWSKA;

Rewers: tarcza herbowa poprzecznym szrafowaniem symbolizującym kolor niebieski, na tarczy inicjał S, tarcza objęta orderem Legii Honorowej, wyżej, w półłuku napis
FIEF IMPERIAL DE GNIEWKOWO;

Wymiary 38 x 44 mm.

Zachęcamy do przeczytania artykułu p. Skelnika dostępnego na: http://przegladnumizmatyczny.pl/images/…/Przeglad_1_2018.pdf

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *