Na naszej Aukcji 17 – Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta

Opublikowane przez RDA w dniu

Zawsze kiedy pojawia się na aukcji wzbudza niemałe emocje – trojak nazywany również szyderczym wybity w 1565 roku w Tykocinie, został dołożony do oferty naszej kwietniowej aukji.

Moneta charakterystyczna, której awers stanowi fragment drugiego Psalmu Dawida: QVI HABITAT IN COELIS IRRIDEBIT OES. Cytat, który tłumaczono jako: „ten, który mieszka w niebie, będzie ich wyśmiewał”, co stanowiło przyczynę odczytania charakteru emisji jako szyderczej.

Moneta wciąż zagadkowa. Profesor Borys Paszkiewicz uważa, że jej powstanie wiąże się z przygotowaniami do zawarcia unii polsko-litewskiej, gdy w 1564 roku król zadecydował o powiązaniu obsady litewskiego tronu z elekcją w Polsce. Cytat z psalmu miał zaś stanowić deklarację woli władcy, jako pomazańca Bożego, podpisaną jego monogramem królewskim.

https://onebid.pl/…/monety-zygmunt-ii-august…/2185027