Na naszej Aukcji 16 – Trojak Zygmunta II Augusta

Opublikowane przez RDA w dniu

Pomimo słabszego stanu zachowania, trojak ten na pewno zwróci uwagę wielu kolekcjonerów.

Pierwszy, najrzadszy typ trojaków litewskich Zygmunta Augusta!

Bardzo rzadka i potrzebna typologicznie emisja, która trwała zaledwie dwa lata! W cenniku Tyszkiewicza wartość szacowana na 35 mk.

https://onebid.pl/…/monety-zygmunt-ii-august…/2071844