Na naszej Aukcji 15 – Trojak Stanisława Augusta Poniatowskiego

Opublikowane przez RDA w dniu

Duża ciekawostka numizmatyczna, szczególnie dla miłośników miedzianych monet ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Moneta sporadycznie notowana na rynku. Trojak nazywany historycznym, wybity w mennicy krakowskiej z okazji urodzin Stanisława Augusta.

Jego emisję Raczyński opisywał następująco:

„Należy do takich, które życzliwe chęci poddanych i sług ku rządcy najwyższemu krajowemu i panu swemu wyrażają. Mennica więc w Krakowie na bicie miedzianych pieniędzy założona, na tym medalu największe rokuje pomyślności królowi, a przez króla całemu narodowi. Z jakiego powodu był bity, wyrozumieć z niego nie można. Domniemam się, iż przełożeni owej mennicy oświadczyli królowi życzliwe swoje chęci, z okazji dorocznej pamiątki wyniesienia jego na tron, naśladując w tym przykład mennicy warszawskiej.”.