Na naszej Aukcji 15 – Szóstak lipski Augusta II Mocnego z rocznika 1702

Opublikowane przez RDA w dniu

Przepiękny, okołomenniczy egzemplarz szóstaka lipskiego Augusta II Mocnego z rocznika 1702. Na rewersie inicjały E.P.H. – mincmistrza lipskiego Ernesta Piotra Hechta.

Jedna z niewielu emisji monetarnych wybitych dla Polski przez pierwszego z Sasów na polskim tronie. Wybita wbrew Pacta conventa, które zakazywały Augustowi II bicia koronnej monety poza granicami Polski bez zgody sejmu i senatu.

A tak T. Kałkowski pisał o tej emisji – król “nie oglądając się na to i wiedząc, że bezsilna Rzeczpospolita żadnych konsekwencji z tego faktu nie wyciągnie, zaraz w r. 1698 rozpoczął w w mennicy lipskiej bicie polskiej monety koronnej”. Jedną z nich były właśnie szóstaki, które po próbnej emisji z 1698, w 1702 wybił na większą skalę.