Na naszej Aukcji 10 – Piękny i typologicznie niezwykle rzadki i poszukiwany trojak Zygmunta II Augusta z rocznika 1565 z mennicy w Tykocinie

Opublikowane przez RDA w dniu

Piękny i typologicznie niezwykle rzadki i poszukiwany trojak Zygmunta II Augusta z rocznika 1565 z mennicy w Tykocinie. Bez dwóch zdań numizmat do najlepszych, zaawansowanych kolekcji. Patrząc na monetę widzimy urokliwą wiekową patynę, mennicza świeżość oraz ostrość i czytelność wizerunku.

https://onebid.pl/…/monety-zygmunt-ii-august…/1402467

Ciekawa historycznie moneta, przypisywana przez Ivanauskasa mennicy Tykocińskiej. Cytując Tadeusza Igera:

“W 1565 roku zaczęto wybijać trojaki, które zamiast monogramu i otaczającego go napisu miały cytat z drugiego Psalmu Dawida “Qui habitat in coelis irridebit eos” (ten, który mieszka w niebie, będzie ich wyśmiewał)…. Trojaki te noszą często nazwę szyderczych i są obecnie rzadkie. …”

Istnieją jednak badania podważające “szyderczy” charakter rewersu. Jednym z argumentów przeciw jest fakt podniesiony przez Z. Piecha, że ten fragment psalmu jest modlitwą, a ta nie może być traktowana w kategorii szyderstwa.

Zbigniew Kiełb w “Herbach urzędników polskich i litewskich…” upatruje przyczynę powstania tego trojaka w konfliktach wewnętrznych.

Z kolei B. Paszkiewicz zaproponował interpretację cytatu jako deklaracji królewskiej woli powiązaną z przygotowaniami do unii polsko-litewskiej.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *