Aukcja 17

Opublikowane przez RDA w dniu

Szanowni Państwo w nawiązaniu do wielu rozmów i wiadomości skierowanych na naszą pocztę elektroniczną, kwietniową aukcję zamierzamy przygotowywać w systemie otwartym. Nasz zespół jest jeszcze na etapie finalizacji rekordowej ilości transakcji aukcji styczniowej, ale skoro prace ruszyły, to zgodnie z obietnicą otwieramy nasze wydarzenie i jednocześnie pozwolimy sobie napomknąć o zbiorze, który mamy zaszczyt przedstawić już na starcie.

Na naszej  17-stej aukcji zaoferujemy Państwu zbiór szóstaków Jana Kazimierza z kolekcji specjalisty od tych monet Pana Łukasza Ciury. Łukasz Ciura jest autorem pierwszego kompleksowego opracowania tych monet pt. „Szóstaki koronne Jana Kazimierza” a także autorem artykułów poświęconych mennictwu Jana Kazimierza w periodykach numizmatycznych. Warto wspomnieć, że przywołana wyżej książka nie jest wyłącznie katalogiem szóstaków, lecz bardzo kompleksowym opracowaniem numizmatycznym poruszającym szereg zagadnień począwszy od zarysu funkcjonowania mennic koronnych, analizę ordynacji i stopy menniczej a kończąc na omówieniu odmian i analizie ciekawostek. Podczas tworzenia tej pracy autor zgromadził kolekcję szóstaków, która stanowi istotną jej podwalinę. Blisko 200 z 298 monet z oferowanego zbioru jest ilustrowane w tym katalogu.

           Kolekcja obejmuje 298 szóstaków koronnych: 109 z mennicy krakowskiej, 87 z bydgoskiej, 22 z poznańskiej oraz 80 z mennicy lwowskiej. Zbiór ten, tworzony przez ponad dekadę, jest zbiorem typologicznym, przy tworzeniu którego naczelną zasadą było pozyskanie nowych odmian, co najmniej w czytelnych stanach zachowania. W konsekwencji, w kolekcji wszystkie szóstaki różnią się (nie ma tzw. dubletów) i to co najmniej na szczeblu wariantu napisu. Nie brakuje egzemplarzy pięknie zachowanych i takich które stan zachowania łączą z rzadkością występowania. Skoro o rzadkości mowa, niech nikogo nie zmyli urealniona, związana z dostępnością na rynku numizmatycznym, skala rzadkości z jaką opisano szóstaki w katalogu Ł. Ciury. Odpowiada ona skali Czapskiego (Cz.) tj. R1 to R1 (Cz.), R2 to R2-R3 (Cz.), R3 to R4-R5 (Cz.), R4 to R6-R7 (Cz.), a R5 to R8-R* (Cz.). Obecność dużej liczby rzadkich egzemplarzy jest niewątpliwie cechą charakterystyczną tej kolekcji, która powoduje, że zbiór ten nie jest możliwy do szybkiego odtworzenia nawet w przypadku posiadania odpowiednich środków.

Oferowana kolekcja, nie znajduje precedensu ani w liczbie ani w jakości zbiorów szóstaków oferowanych dotychczas na aukcjach numizmatycznych w Polsce. Co więcej wydaje się, że w dziale Polski Królewskiej oferta zbioru szóstaków Ł. Ciury jest godna odnotowania jako znaczące wydarzenie na polskim rynku aukcyjnym. Nasza aukcja będzie najpewniej na długi czas jedyną okazją nabycia tak ciekawego zbioru z wyjątkową proweniencją.